Vousův kmen

08.04.2010

Občanské sdružení Vousův kmen působí v okolí Plzně. Zabývá se rekonstrukcí života Keltů, a to s důrazem na řemeslnou výrobu a vojenské umění. To vše vyžaduje úzkou spolupráci s pracovníky historických ústavů i členy jiných sdružení zaměřených na stejnou či podobnou tematiku. Tou jsou ukázky málo známých či zapomenutých řemesel a výrobních technologií, krátké přednášky o odívání, gastronomii (nauka o labužnictví a kuchařském umění) či architektuře (stavební umění) nebo o význačných osobnostech dané doby. Návštěvníci akcí mají možnost seznámit se se zbraněmi a zbrojí Keltů s příležitostí si je přímo vyzkoušet. Sdružení pravidelně připravuje hrané příběhy z keltské mytologie a bájí. Ty můžete zhlédnout, pokud se zajedete podívat na nějakou jejich akci. Kdo se může stát členem keltské divadelní společnosti? Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení a schválila jej kmenová rada.

Jaká práva mají členové?
Mohou se účastnit zasedání kmene, nahlížet do dokladů, budou vždy informováni o všech záležitostech, mohou volit orgány sdružení a mohou se účastnit všech akcí zdarma.

Jaké povinnosti má člen?
Člen se musí aktivně zapojovat do našich činností, platit členské příspěvky a samozřejmě nepoškozovat zájmy a dobré jméno společenství.
Jaké jsou Vaše cíle?
No chtěli bychom vybudovat starověký skanzen, pomoci při ochraně historických památek a rozvíjet spolupráci s dalšími stejně zaměřenými sdruženími. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Co vlastně tvoří takové orgány sdružení?
Stručně vlastně pouze tři věci. Zaprvé kmen, který je vlastně nejvyšším orgánem celého sdružení. Dále kmenová rada. Ta je vlastně výkonným orgánem sdružení. Rada je tříčlenná (místokrál, kronikář a druid). A potom ještě král. 

Nikola Brzobohatá
ZŠ Kladruby


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek