Adopce na dálku

31.05.2010

Proč naše škola adoptovala dítě z Keni

Na první pohled nám Keňa může připadat jako krásná země, ale je to i země utrpení a bolesti… Den co den zde umírá mnoho lidí, obyvatelé jsou často nevzdělaní.

A proto se v roce 2007 naše Základní škola Kladruby rozhodla pomoci a umožnit nějakému dítěti šanci na vzdělání. Inspiraci nám tehdy přinesl projektový den na téma Afrika, kde jsme se dozvěděli, jak se v Africe žije, a že možnost vzdělávat se je zde minimální. Tehdejší deváťáci namátkou na internetu vybrali organizaci Humanistické centrum Narovinu a z její databáze vytipovali několik dětí, které to nejvíce potřebovaly. Z nich jsme potom jedno vylosovali.

Abychom mohli zaplatit všechny poplatky (v Keni je sice školní docházka bezplatná, ale žák potřebuje školní uniformu, učebnice a různé pomůcky), potřebujeme dát dohromady ročně částku 7200 Kč. (Jen pro zajímavost 7200 Kč ročně = 20 Kč denně = např. kafe, brambůrky, časopis…) Tyto peníze si vyděláváme vlastními silami. Vyrábíme různé výrobky, které pak prodáváme na trzích (o Vánocích, na Velikonoce, nebo při Historickém jarmarku).

A protože se nám většinou daří vydělat více, využili jsme už dvakrát nabídky na tzv. „dárek navíc“ a zaplatili jsme Muthinu (tak se naše holčička jmenuje) kolo a také zdravotní pojištění pro tento rok. K tomu jí třikrát do roka posíláme balíček s dopisem.

Pár slov o „naší“ Muthinu

Naše adoptovaná holčička se jmenuje Muthinu Munywoki a je jí 10 let. Její rodina bydlí ve vesnici s asi 800 obyvateli v oblasti Makueni (v jižní části Keni) a živí se zemědělstvím. Muthinu má pět sourozenců (Mwaluko, Mwongeli, Muoki, Kimanthi a Mumbua).

Školní rok v Keni je rozdělen do tří vyučovacích období, mezi kterými jsou prázdniny. Po ukončení každého období dostaneme vysvědčení a také dopis s fotografií. A jak píše matka v dopisech, ve škole se Muthinu daří a v poslední době se zlepšila (vždy je mezi pěti nejlepšími žáky ve třídě).

A jen tak pro zajímavost – víte, jak se ženám v Keni změní jméno, když se provdají? Matka naší Muthinu se za svobodna jmenovala Elizabeth Kamene, a když si vzala pana Munywoki Kiema, získala jméno Elizabeth Kamene Munywoki. Křestní jméno manžela se tedy stane novým „příjmením“ manželky.

Redaktoři ze ZŠ Kladruby

Zkušenosti s adopcí na dálku

Adopce na dálku je, jak často opakuji, jeden z nejlepších „obchodů“, který můžete realizovat. Poměr mezi investovanou částkou a skutečností, že za ni můžete pořídit podstatnou změnu lidského osudu směrem ke štěstí – je na trhu téměř bez konkurence. Pro ty, co nepotřebují počítat, asi stačí sdělit, že odepřít si měsíčně cca 20 litrů benzínu za to, že někdo nezůstane negramotný, v opačném případě celoživotně vyřazený z šance žít jako člověk, není žádná řehole. V rámci všech možných charitativních záměrů považuji adopci na dálku za jeden z nejlepších.

Jan Kraus herec

S přítelem jsme si v roce 2008 adoptovali osmiletou holčičku z indického města Mangalore. Dvakrát až třikrát do roka dostáváme od holčičky dopis, v němž píše, jak se má, jak se má její rodina, jak se jí daří ve škole, jaké jsou místní zvyky apod. K dopisu vždy připojí krásný obrázek. Dopisy jsou psány v hindštině, ale protože tento jazyk málokdo v našich zeměpisných šířkách ovládá, organizace dopisy překládá do angličtiny. Myslíme si, že je správné pomáhat lidem, kteří to ve skutečnosti opravdu potřebují. Podpora nás stojí pár tisícikorun ročně a jsou to určitě dobře vynaložené peníze.

Barbora Cajthamlová zdravotní sestra

ADOPCE NA DÁLKU®

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby mohou díky dárcům z České republiky vybrané děti z rozvojových zemí získávat vzdělání a stát se tím, čím opravdu chtějí. Nejde však o adopci skutečnou. Dítě bydlí dál se svou rodinou ve své zemi a český sponzor pouze finančně přispívá na studium.

Za roční částku 4.900–6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a DR Kongo), 8.000 Kč (Zambie), 5.500–7.000 Kč (Thajsko) a 6.900 Kč (Bělorusko) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % z příspěvku dárce putuje také na rozvoj celé komunity, kde dítě žije. Ve spolupráci s našimi partnerskými středisky pro rodiče a ostatní obyvatele vesnice organizujeme rozmanité vzdělávací projekty, pořádáme kurzy o hygieně či zemědělství a existují dokonce i kurzy čtení a psaní pro dospělé. Dárce tedy pomáhá nejen jednomu vybranému dítěti, ale i mnoha lidem okolo. Děti dárcům 2× ročně píší a jednou za rok dostane sponzor také vysvědčení a aktuální fotografii.

V současné době program Adopce na dálku® pomáhá více než 17.000 dětem v Indii, Ugandě, Demokratické republice Kongo, Zambii a Bělorusku. Při výběru zemí, se kterými spolupracujeme, se zaměřujeme na několik faktorů. V prvé řadě musí být naše pomoc v místě skutečně potřeba. Vybíráme si chudé země, kde by děti bez pomoci dárců z České republiky nemohly chodit do školy, a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Zároveň musí v zemi existovat spolehlivá partnerská organizace, která zajišťuje fungování celého projektu. Nezbytná je také stabilizovaná bezpečnostní situace, aby děti školu skutečně mohly navštěvovat. Dárcem se může stát kdokoli z Vás. Pokud je pro Vás roční částka příliš vysoká, můžete vytvořit skupinu lidí, která se na školné pro dítě složí – např. Vaši přátelé, škola, třída, oddíl, farnost, obec. Podpoříte-li jedno z našich dětí, umožníte mu splnit si jeho sen.

Kristina Maršálková
koordinátorka projektu ADOPCE NA DÁLKU®
 www.charita-adopce.cz


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek