Myslím si, že můj kamarád bere drogy a je závislý

06.12.2011

Drogy vždy byly a budou lákadlem, často i módní záležitostí. Otázkou je, v jaké míře a zda prvotní vzrušení a potěšení nevystřídají později zdravotní potíže a problémy v rodině a s jinými lidmi. Stačí zhlédnout dokument Katka nebo si přečíst knihu My děti ze stanice Zoo a člověka možná sama přejde chuť experimentovat. Pokud ale převáží zvědavost nebo zoufalství, může se člověk potýkat s vážným problémem závislosti.

Jak to poznám

∙ zanedbává dosavadní zájmy
∙ zhoršil se ve škole, dostává špatné známky
∙ zhubnul a mnohem méně jí
∙ často má špatnou náladu, bývá unavený nebo i agresivní
∙ chová se zvláštně – má abstinenční příznaky, které se dostavují při nedostatku drogy – bolesti, nervozita, pocení, strach, deprese, únava
∙ zvyšování tolerance na drogu – tj.musí brát více drogy, aby vnímal/a její účinek
∙ našel jsem u něj/u ní stříkačky a jehly (k němu vysvětlení, že to patří kamarádovi)

Občas dochází k mylnému podezření tam, kde se jedná o pouhé změny typické pro dospívání. Každé vážnější podezření je však určitě vhodné konzultovat s odborníkem a předejít dalším komplikacím.

Jak lze kamarádovi pomoci?

Velmi často uslyšíte „že člověk musí chtít sám“. Je to sice pravda, bez vlastní motivace však léčba možná není. Také ale platí, že motivaci vlastní obvykle předchází to, že na závislého začne vyvíjet tlak jeho okolí. Rodiče mají sice možnost v případě nezletilosti nechat své dítě „zavřít“ do léčebny, ale rovněž kamarádi mohou dát najevo starost a případně nedůvěru například kvůli ztrácejícím se penězům nebo nezvyklému chování. Pokud Ti na kamarádovi záleží, je určitě dobré doprovodit ho k odborníkovi, který s ním bude třeba i dlouhodobě pracovat na tom, aby drogy postupně přestal brát, nebo je alespoň užíval bezpečně

Nevíš, jak odmítnout nabízenou drogu?

∙ Nejlepší prevence je, když nebudeš chodit na riziková místa a stýkat se s rizikovými lidmi.
∙ Pokud Ti na člověku, který drogu nabízí, nezáleží, lze jednodušše říci „ne, nechci“. Místo slov lze použít také pouze zavrtění hlavou, nemusíš nic vysvětlovat.
∙ Pokud Ti na člověku, který drogu nabízí, záleží a chceš mu říci, že ji odmítáš, ale člověka samotného ne, je lepší vysvětlit proč. Odpovědí může být „nedělá mi to dobře“ nebo „stačí mi něco jiného“.
∙ Můžeš navrhnout jinou alternativu – např. jít si sednout někam jinam, začít se bavit o něčem jiném.
∙ Místo omlouvání a vysvětlování řekni druhému, že se Ti jeho chování nelíbí. Můžeš při tom opakovat pouze tuto větu a nemusíš poslouchat, co druhý říká.

Je lepší nezačínat, ale co když už jsem začal/a?

Pokud máš pocit, že Tě droga ovládla, přestože může takové poznání dost dlouho trvat, bylo by dobré začít uvažovat o léčbě. Možnosti léčby jsou následující:

Ambulantní léčba – dochází se do poradny na individuální konzultace nebo skupinovou psychoterapii. Nezbytnou podmínkou je schopnost abstinence! Jedná se spíše o léčbu, která pomáhá porozumět problémům a předejít návratu k užívání drogy.

Léčebna – oddělení pro léčbu závislosti v rámci psychiatrické léčebny. Obvyklá delka pobytu je 2–3 měsíce. Nástupu do léčby předchází pobyt na detoxifikačním oddělení.

Komunitní léčba – následuje po specializované léčbě, jedná se o pobyt, jehož součástí je pracovní terapie, skupinová terapie a dlouhodobý pobyt mimo prostředí vázané na dřívější životní styl. Pobyt trvá minimálně 6 měsíců.

PhDr. Dana Hajná

Užitečné kontakty

linka bezpečí tel. 116111
www.sananim.cz
www.prevcentrum.cz
www.podaneruce.cz
www.dropin.cz


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek