Poradna: Musím se stěhovat...

01.02.2012

Přestěhování představuje významnou změnu, která se projevuje v mnoha oblastech života. Dospělý člověk se na ni může připravit a podle toho se také chovat. Naproti tomu děti jsou závislé na rozhodnutí rodičů. Stěhování pro ně přináší ztrátu důvěrně známého prostředí a rozloučení s kamarády.

Je důležité, aby byly děti co nejvíce zapojené do plánů ohledně stěhování. Rodiče by jim měli vysvětlit důvody, naslouchat a odpovídat na otázky, přihlížet k návrhům, které jsou se stěhováním spojené. Měly by se tedy rodičů ptát a chtít vysvětlení, proč se rodina bude stěhovat. Určitě pomůže, pokud si před stěhováním dítě může nový byt nebo domov prohlédnout, vidět svůj budoucí pokoj. Rovněž je dobré prozkoumat okolí – kde je škola, hřiště, bazén, kino, cukrárna atd.

Stěhování do větší vzdálenosti (město či jiná země) je natolik významnou událostí, že je dobře, když se jí věnuje pozornost také tím, že se oslaví. Ať už to jsou dospělí, nebo děti, je vhodné uspořádat party na rozloučenou. Při takové příležitosti se setkat s přáteli, rozloučit se s nimi a také předat kontakt na nové bydliště.

Děti předškolního věku

Stěhování s dětmi předškolního věku probíhá obvykle bez problémů. Pokud jsou rodiče nablízku, cítí se děti v bezpečí a mají v nich oporu.

• Malé dítě přivítá, pokud v novém domově najde své staré hračky a také například postýlku, ve které spalo doposud.

Školáci

Neexistuje ideální doba pro změnu školy, taková změna je vždy náročná. V průměru si školák na novou školu zvyká až 2 měsíce. Dítě musí nejen navázat nová přátelství a zvyknout si na učitele, někdy se také musí přizpůsobit jiným učebním osnovám.

• Dítěti může pomoci, když mu rodiče dovolí zvát si nové kamarády domů. Je to také příležitost, jak se mohou rodiče dozvědět, s kým se kamarádi. Stěhování může být rovněž dobrou příležitostí k tomu, aby se dítě začalo věnovat dlouho vytoužené aktivitě – např. jízdě na koni nebo hře na kytaru. Při novém zájmu se dítě snadněji seznámí a podaří se mu zvládnout stesk po bývalých přátelích.

Teenageři

U „velkých“ se nezřídka předpokládá pochopení pro přestěhování a s tím spojené změny. Teenageři skutečně spíš chápou důvody, ze kterých je stěhování nutné, přesto je může nová životní situace velmi rychle zaskočit. Mladí lidé jsou zejména v pubertě velmi fixováni na okruh svých přátel a nesnadněji se zapojují do party nových kamarádů.

• Než si mladý člověk vytvoří v novém prostředí kamarády, potřebuje se cítit dobře ve svém pokoji. Rodiče by měli být tolerantní a nechat úpravu dětského pokoje svým dětem – i když to přesně neodpovídá jejich vkusu. Bezesporu v dnešní době pomáhá zůstat v kontaktu s přáteli ze starého bydliště technika – mobil a počítač.

Důvodem ke stěhování může být také rozvod rodičů, kdy dochází k dvojité zátěži. Je-li to možné, mělo by dítě zůstat ve svém původním bydlišti a rodiče by se měli střídat u něj. V zájmu dítěte je co nejméně změn ve srovnání s dosavadním způsobem života. V ideálním případě by tak došlo ke střídavé péči, kdy by se v jedné domácnosti střídali matka a otec podle společné dohody. Bohužel k takové dohodě dochází jen ve výjimečných případech a mnohem častější je to, že dospělí jsou zavaleni svými starostmi souvisejícími s rozchodem a zapomínají na potřeby dítěte.

• Rodiče často neví, jak moc se nová situace spojená s rozvodem dítěte dotýká, a je dobře, když s nimi o tom dítě mluví. Určitě stojí za to zkusit rodičům říci, na co dítě myslí a co cítí. Ne v napjaté situaci nebo v hádce, ale zkusit si najít klidnou chvíli, kdy rodiče budou naslouchat jeho starostem. Je sice pravděpodobné, že si dítě bude muset zvyknout na změny, které ho čekají, ale je to přece jen jiné, když má možnost o tom hovořit. Pokud to nejde s rodiči, je vhodné vyhledat pomoc psychologa.

PhDr. Dana Hajná

Kontaky

Linka bezpečí – tel.116111 Triangl – centrum pro rodinu, Praha – tel.73105672077­3105631 056 7­20 Centrum rodinné terapie, Praha – tel. 224433478


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek