Anketa: Jak jste na tom s konflikty?

01.03.2011

Každý se hádá, přitom málokdo má konflikty a neshody rád. Jak jste na tom vy? Hádají se spíš lidé mladší nebo starší? A jsou ženy opravdu hašteřivější, jak se říká? Rozhodli jsme se proto udělat anketu a zjistit, jak jsou na tom lidé s konflikty doopravdy. Rozdali jsme 40 anketních lístků, polovinu mezi žáky šesté až deváté třídy naší školy, dalších dvacet pak dospělým od 30 do 80 let a lidem různých profesí (prodavač, učitel, kuchařka…). Snažili jsme se lístky rozdat přibližně stejnému počtu mužů a žen.

Položili jsme tři jednoduché otázky

  1. Dostáváte se často do situací, kdy se s někým nemůžete domluvit? (Zde dotazovaní zaškrtávali ANO či NE.)
  2. Nejčastěji míváte konflikty s: rodiči (či dětmi)/ sourozenci/ učiteli (popř. nadřízenými)/ kamarády? (Zde se řadilo pořadí četnosti konfliktů.)
  3. Myslíte si, že více konfliktní jsou: kluci (muži) nebo holky (ženy)?

Z naší malé ankety vyplynulo následující

∙ Žáci 2. stupně se do konfliktů dostávají častěji než dospělí.

∙ Co se týká osob, se kterými se do konfliktů dostáváme, byly odpovědi poměrně vyrovnané. Oslovené dívky mají nejčastěji konflikty s rodiči, kluci zas s učiteli. To je podle našeho názoru logické – rodiče se o dívky možná víc bojí, víc je proto hlídají, mají na ně větší nároky a asi jsou na ně i trochu přísnější. Kluci možná zase více zlobí ve škole a mívají víc průšvihů.

∙ Muži i ženy zaškrtávali stejně často, že se do konfliktních situací sami dostávají. Když ale měli označit, kdo je konfliktnější, dvě třetiny dotazovaných označilo dívky a ženy.

Ladislava Šeflová a Romana Bartošová
ZŠ Kladruby


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek