Dějiny Romů ve výuce

03.12.2011

Zúčastněte se semináře seznamujícího s možnostmi zapojení romských dějit do výuky a volnočasových aktivit v neziskovém sektoru formou orální historie.

Seminář pro pedagogy a zaměstnance NNO

Termín konání: 14. prosince 2011 14:00 – 18:00
Místo konání: České centrum Praha (Rytířská 31, Praha1)
Pořadatel: Romano džaniben o. s.
účast na semináři: zdarma, občerstvení zajištěno

Cíle semináře:

  • seznámit pedagogy a zaměstnance NNO pracující s mládeží s historií Romů, zejména potom s dějinami 20. století
  • seznámit pedagogy a zaměstnance NNO s orální historií jako metodou mapování nedávných historických skutečností
  • představit ověřené metody zapojení historie Romů do výuky / volnočasových aktivit formou metody orální historie
  • představit pedagogům interaktivní webové stránky www.krajinoupribehu.cz

vhodné pro využití ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětech

Program semináře:

  1. Dějiny Romů ve 20. století (PhDr. Eva Zdařilová)

Účastníci semináře budou prostřednictvím interaktivních metod seznámeni s nedávnou historií Romů v Česku a na Slovensku (2. sv. válka a poválečné události v bývalém Československu). Použité metody je mohou inspirovat k jejich využití při vlastní výuce na ZŠ a SŠ.

  1. Metoda orální historie (PhDr. Eva Zdařilová)

Účastníci semináře budou seznámeni s metodou orální historie, která je jedním ze způsobů jak zkoumat nedávnou minulost. Používá se nejčastěji u marginalizovaných skupin (menšiny, ženy, atp.) zejména z důvodu neexistence jiných pramenů, případně jejich zkreslení. Na rozdíl od úředních záznamů a dokumentů tato metoda odhaluje vliv dějin na lidské osudy obyčejných lidí. Dodává jim tak lidský rozměr. Eva Zdařilová, která se orální historií dlouhodobě zabývá, představí také její limity a úskalí.

  1. Využití orální historie ve výuce (Mgr. Lukáš Houdek a Mgr. Veronika Kamenická)

Dvojice lektorů, která v rámci pilotní verze projektu „Dějiny Romů ve výuce“ realizovala na vybraných základních a středních školách interkulturní dílny využívající metody orální historie, představí své zkušenosti a metodiku, kterou při sérii pěti dílen v každé ze škol ověřovala.

  1. Krajinou příběhů (Mgr. Kristina Dienstbierová)

Kristina Dienstbierová představí dokončovaný interaktivní portál www.krajinoupribehu.cz, který je určen zejména pedagogům základních a středních škol. Web obsahuje unikátní interaktivní mapu několika desítek míst na území České republiky, na kterých popisuje vliv dějin na tamní romskou populaci od období druhé světové války do současnosti. Ke každému z míst je vypracována metodika, kterou může pedagog při výuce využít (včetně faksimilí a výpovědí pamětníků).

Upozornění pro účastníky:

Svou účast na semináři prosím potvrďte nejpozději do 12. prosince na adrese houdak@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 604 463 676 (Lukáš Houdek)

Každý z účastníků semináře dostane ověřenou sadu metod, které byly užívány v průběhu výše zmíněných interkulturních dílen na základních a středních školách.

Informace o organizátorovi semináře:

Seminář pro pedagogy probíhá v rámci projektu Dějiny Romů ve výuce, který organizuje sdružení Romano džaniben, a je financován z prostředků MŠMT.

Hlavní náplní činnosti o.s. Romano džaniben je vydávání akademického časopisu Romano džaniben. Na jeho stránkách (od založení v roce 1994) vycházejí texty, které se věnují kultuře, jazyku a z velké části také historii Romů. Zvláštní zřetel je pak věnován článkům, které zpracovávají témata nejnovějších dějin Romů počínaje Holocaustem po současnost s důrazem na události, v jejichž důsledku docházelo k vylučování Romů ze společnosti. V r. 2008 jsme např. vydali překlad knihy Žijeme ve skrytu rakouské olašské autorky Ceiji Stojky, která přežila koncentraci hned v několika táborech. V letech 2008–2009 jsme realizovali projekt „Holocaust Romů a Sintů ve výuce“ a v tomto roce probíhá realizace projektu „Dějiny Romů ve výuce“, v jehož rámci vznikají webové stránky s didaktickými materiály s metodickou podporou v podobě interaktivních map


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek