Etno

Svěřit slova papíru

12.06.2012

Každý z nás, kdo prošel nebo prochází českým vzdělávacím systémem, získal nebo získává kompletní proškolení v českém jazyce. Komunikace v češtině, a to jak mluvená nebo písemná, je pro nás naprostou samozřejmostí, nedokážeme si bez ní svůj život představit.

přečíst Svěřit slova papíru

Kočovné skupiny Romů na našem území

22.02.2012

Jak z předchozích čísel časopisu víme, neměli to Romové po příchodu do Evropy vůbec lehké. Přestože politika států a církve vedla k jejich vyhánění a pronásledování, začali se postupně Romové usazovat napříč celou Evropu.

přečíst Kočovné skupiny Romů na našem území
 

Nad Londýnem vlaje nový prapor

30.12.2011

Jaké významné romské události se pojí k jednomu z londýnských předměstí? Jaká jsou slova romské hymny a proč je uprostřed romské vlajky velké červené kolo?

přečíst Nad Londýnem vlaje nový prapor

Rub a líc sametové revoluce

18.10.2011

Komunismus, který se do romské historie zapsal jako období charakterizované snahou o smazání všech kulturních odlišností Romů, byl tématem minulého dílu. Období nesvobody ukončila až tzv. sametová revoluce. Dne 17. listopadu 1989 byla v Praze svolána studentská manifestace, při které byli studenti na Národní třídě obklíčeni policií a surově zbiti, což vyvolalo nevoli u většiny obyvatel v zemi a spustilo vlnu demonstrací proti tehdejšímu režimu. Romové se tehdy ihned postavili na stranu demonstrantů a podpořili nově vznikající opoziční politické hnutí Občanské fórum (OF).

přečíst Rub a líc sametové revoluce
 

Romové pod vlivem komunismu

11.05.2011

Záhy po válce se ujali moci v naší zemi komunisté, kteří zde začali budovat nedemokratický totalitní systém. Vzorem byl tehdejší Sovětský svaz, a to i v přístupu k Romům coby etnické menšině. V Sovětském svazu ve 20.−30. letech minulého století romská kulturní scéna velmi vzkvétala, avšak v roce 1938 zde nastal obrat.

přečíst Romové pod vlivem komunismu

Noví sousedé - Poválečné příchody Romů ze Slovenska

07.04.2011

Romové v České republice se dělí na několik skupin. Českých a moravských Romů se z koncentračního tábora po válce vrátila jen nepatrná část. Nejpočetnější skupinou jsou dnes u nás tzv. slovenští Romové. Kde se zde vzali? Kdy a proč k nám přišli?

přečíst Noví sousedé - Poválečné příchody Romů ze Slovenska
 

Osudy Romů za druhé světové války

08.02.2011

Jaký byl přístup k Romům v předválečném Československu, jsme nastínili již v minulém čísle Voďori. Od roku 1927, kdy byl vyhlášen Zákon o potulných Cikánech, se vztah většinové společnosti k Romům nadále zhoršoval. Poté, co se v Německu dostali k moci nacisté v čele s Adolfem Hitlerem, nastaly v této zemi i ve všech státech, které si Německo postupně podmanilo, zlé časy nejen Židům, ale také všem, kteří se vymykali „árijskému“ ideálu, tedy i Romům.

přečíst Osudy Romů za druhé světové války

Z kočovníků vesničany

02.12.2010

Již v dobách nejtvrdšího pronásledování Romů jsme svědky prvních pokusů o jejich usazení. Nejstarší doklady o tom máme z konce 17. století. Hrabě Dominik Ondřej Kounic tehdy povolal na své panství v Uherském Brodě rodinu romského kováře Štěpána Daniela.

přečíst Z kočovníků vesničany
 

Krušná staletí vyhánění a pronásledování

22.09.2010

V předchozím čísle tohoto časopisu jsme se dozvěděli, že se Romové snažili vzbudit dojem, že jsou počestní křesťané, aby si získali přízeň obyvatel měst, kterými procházeli. Z počátku se jim to asi opravdu dařilo, avšak postupem času se začal vztah k Romům měnit. Období relativní tolerance vystřídalo několik staletí vyhánění a pronásledování.

přečíst Krušná staletí vyhánění a pronásledování

Romové na cestě Evropou

21.05.2010

Romština je jako stará zaprášená kronika – vyčteme z ní pohnutou historii lidí, kteří tímto jazykem mluví. V každé zemi, ve které Romové delší dobu pobývali, zařadili do svého jazyka slova z řeči domorodců: v Persii z perštiny, v Arménii z arménštiny, v Byzantské říši se mluvilo řecky.

přečíst Romové na cestě Evropou
 

Romové: Indie → Evropa

07.04.2010

Když se ve středověku na evropském území objevily skupiny Romů, nemělo okolní obyvatelstvo ponětí, o jaký národ se jedná a odkud přišel.

přečíst Romové: Indie → Evropa

téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek