Mám zaracha u počítače :(

29.09.2011

Jsi to Ty???

Vzbudím se a jdu do školy. Ve škole si kromě nezbytného učení povídám se spolužáky – hlavní téma rozhovoru jsou počítačové hry. Odpolední volný čas pak trávím u počítače, 3 a více hodin, a to většinou sám. Jdu spát velmi pozdě (někdy nespím dokonce vůbec, protože jsem natolik zaujat hrou). Vzbudím se a jdu do školy, aniž bych se na školu připravoval či se věnoval jiným činnostem s počítačem nesouvisejícími.

U počítače je to zábavnější a bezpečnější

Ve své praxi se jako rodinná terapeutka setkávám s dětmi, pro které je vztah k přírodě čím dál tím vzdálenější. Doba, kdy se děti rozplakaly, když dostaly „zaracha“ a nemohly jít ven, je pryč. Přicházejí rodiče s dětmi, které tráví příliš mnoho času u počítače, přicházejí ale i děti s problémy s navazováním přátelských nebo později partnerských vztahů. Děti totiž tráví stále méně času venku, na což navazuje také problém nadváhy a celkově vyšší nemocnosti. Ztrácí rovněž schopnost orientovat se v terénu přírody a poznávat například blížící se změny počasí. V současném světě mají děti bližší vztah k počítačům a televizi, jejichž zákaz je pro ně mnohem větším trestem. Také někteří rodiče se domnívají, že jejich dítě je šikovné, protože umí už v nízkém věku pracovat s počítačem, a dokonce hovoří o tom, že jsou rádi, když jejich dítě není venku. Tam by bylo mimo jejich kontrolu a navíc možná pod vlivem špatných kamarádů. Venku je podle nich dítě ohroženo například závislostí na drogách, zatímco doma si hezky tiše hraje ve svém pokoji a nic se mu nemůže stát.

Jak poznám, že je někdo závislý na počítači?

∙ nemá žádné jiné zájmy a počítačovým hrám věnuje veškerý volný čas
∙ ve světě her nachází dobrodružství a uspokojení, které mu reálný život neposkytuje
∙ v počítačové realitě má jinou identitu, se kterou je spokojenější než sám se sebou
∙ bez přístupu k počítači se u něj projevují abstinenční příznaky – deprese, úzkost, agresivita
∙ okolí vnímá závislost jako problém mnohem dříve než samotný závislý jedinec, který problém popírá
∙ do počítačových her nebo do obnovy počítače je jedinec ochoten investovat velké množství peněz

Záleží na rodičích

Počítačové hry mají ale i své klady, například zvyšují pozornost jedince, jeho rychlost a kombinační schopnosti. Nicméně ale platí zlaté pravidlo „všeho s mírou“ a neměl by se z počítače stát jediný kamarád. Zakázat teenagerům počítač nebo je zcela izolovat od virtuálního světa internetu je v dnešní době nemyslitelné. Zároveň je potřeba, aby se s počítačem naučili zacházet tak, aby umělý počítačový svět úplně nenahradil ten skutečný, aby trávili s počítačem jen přiměřenou dobu a aby jeho kouzlu úplně nepodlehli.

Z mého pohledu psychologa dítě nemůže za to, když se stane na počítačových hrách nebo na internetu závislé. Obvykle lze totiž v rodinách vysledovat, že dítě jen napodobilo rodiče, kteří u počítače či televize také tráví mnoho pasivního času. Nebo dokonce se jedná o děti, jejichž rodiče jsou závislí, např. na alkoholu. Je tedy jenom na rodičích, zda se jim podaří dítě naučit přiměřený vztah k technice, a nevytěsnit tak veškeré přirozené zájmy, jako jsou sport, hudba, příroda.

Doporučení

Pokud trávíš u počítače více než 3 hodiny denně, měl/a by ses zamyslet nad tím, zda tento koníček není přece jen omezený. Pro rozvoj vztahů, které často vydrží až do dospělosti a jsou založené na neopakovatelných hlubokých zážitcích, ti mohu jednoznačně doporučit spíše aktivity, které jsou spojené s kamarády. Dnes je hodně populární žonglérské a artistické umění, dále pak přetrvávají zájmové kroužky typu skaut a sportovní oddíly (fotbal, floorbal, basket, atletika atd.) nebo neorganizovaná jízda na kole či skateboardu.

PhDr. Dana Hajná


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek