Nad Londýnem vlaje nový prapor

30.12.2011

Jaké významné romské události se pojí k jednomu z londýnských předměstí? Jaká jsou slova romské hymny a proč je uprostřed romské vlajky velké červené kolo?

Přestože jednotlivé romské skupiny spojuje společná historie, indický původ, kulturní zvyklosti a především již zmiňovaný romský jazyk, tedy hlavní prvky, které utváří společnou identitu lidí hlásících se k určitému národu, mohou se od sebe některé z nich velmi lišit způsobem života, zvyky i nářečím romštiny, kterým hovoří. Emancipace romského národního hnutí začala na mezinárodní úrovni v roce 1971 na sjezdu Romů z celého světa.

O Romech, v romštině

První světový kongres Romů se konal ve dnech 8. až 12. dubna 1971 v Opringhtonu nedaleko Londýna. Sešli se na něm romští představitelé ze čtrnácti států, aby diskutovali o tématech, jako je postavení Romů v různých zemích nebo odškodnění obětí 2. světové války. V jednotlivých vytvořených výborech se jednalo převážně romsky, pomocným jazykem byla angličtina. Romy z Československa na kongresu zastupovala tříčlenná delegace ze Svazu Cikánů-Romů.

Romská vlajka

Jako jeden ze symbolů mezinárodního romského hnutí byla na kongresu přijata romská vlajka. Tu tvoří dva podélné pruhy. Zatímco ten horní modrý odkazuje na čisté letní nebe, ten spodní zelený symbolizuje spjatost Romů s přírodou, zobrazuje trávu, po níž Romové chodili a na které také nocovali. Červený kruh s šestnácti loukotěmi uprostřed vlajky připomíná jednak kola vozů, ve kterých Romové putovali, především ale odkazuje k indickému původu Romů. Tento prastarý symbol dobře vystihuje základní myšlenky indické filozofie, podle níž má vše svou příčinu a svůj následek. Cokoli uděláš, vrátí se ti zpět, tak jako se točí kruh. Dobro bude odměněno dobrem, zlo naopak zlem. Kolo člověku také připomíná, že jednou je nahoře, podruhé zase dole, neboli nic netrvá věčně – ani štěstí a sláva, ani bolest a utrpení.

Romská hymna

Od roku 1971 mají Romové také svou hymnu. Stala se jí píseň Gelem gelem (čti Dželem dželem). Její melodie vychází ze starobylé písně rumunských Romů, která v roce 1968 zazněla s novým textem ve filmu Nákupčí peří a okamžitě se stala velmi populární. Ve svém repertoáru ji dnes má mnoho romských kapel z Čech i zahraničí, existuje proto velké množství jejích textových variant. Romská hymna zaznívá při každé pro Romy významné události, pravidelně například 8. dubna na Mezinárodní den Romů.

Ne Cikán, ale Rom!

Kongres se vedle přijetí romské hymny, vlajky a 8. dubna za Mezinárodní den Romů usnesl na tom, aby bylo označení Rom považováno za oficiální název příslušníků romského etnika namísto hanlivého Cikán nebo Gypsy, které ještě v té době majorita oficiálně pro Romy užívala. Slovo Rom je výraz, který pro označení sebe sama Romové užívají a jenž má svůj původ už v Indii. Slovo Cikán je naopak pojmenováním, které dostali od okolního obyvatelstva a které postupem času získalo negativní zabarvení. Požadavek na neromské okolí, aby užívalo při oslovení Romů jejich autoetnonymum, tedy pojmenování, které samotná skupina lidí považuje za sobě vlastní, není výrazem rozmařilosti, ale naopak respektu a porozumění. Označení Rom včlenili účastníci kongresu i do názvu nově založené světové organizace – Mezinárodní romské unie. Ta si dala za cíl hájit zájmy Romů na celém světě. Formálního uznání se jí dostalo v březnu 1979 v New Yorku, kdy byla přijata do sekce nevládních organizací při OSN.

Jak vidíme, 1. světový romský kongres byl pro obrozující se romský národ mimořádnou událostí. Každoročně si ho můžeme připomenout při oslavách Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. duben, tedy právě na den, kdy v roce 1971 proběhlo první mezinárodní setkání Romů.

Kristýna Frydrýšková
autorka je romistka

Jedna z mnoha variant romské hymny (ve východoslovenské romštině)

Gejľom gejľom le bare dromenca
Arakhľom man bachtale Romenca.
Jaj, Romale, khatar tumen aven
le cerhenca, bokhale čhavenca?
Jaj Romale! Jaj, čhavale!

Šel jsem, šel jsem po dalekých cestách,
potkal jsem tam šťastné Romy.
Oj, Romové, odkud přicházíte
se stany a hladovými dětmi?
Oj, Romové, oj chlapci!


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek