Noví sousedé - Poválečné příchody Romů ze Slovenska

07.04.2011

Romové v České republice se dělí na několik skupin. Českých a moravských Romů se z koncentračního tábora po válce vrátila jen nepatrná část. Nejpočetnější skupinou jsou dnes u nás tzv. slovenští Romové. Kde se zde vzali? Kdy a proč k nám přišli?

Poválečné Československo

Po druhé světové válce došlo v naší zemi k obrovským společenským, hospodářským a politickým změnám. Naší zemí máme na mysli Československo, protože Česká a Slovenská republika tvořily v té době jeden společný stát. Bylo zapotřebí vzkřísit válkou oslabenou ekonomiku a hospodářství, začal se budovat těžký průmysl. Z pohraničních oblastí bylo v důsledku poválečných protiněmeckých nálad vyhnáno německé obyvatelstvo.

Těžký život na Slovensku

Romové ze Slovenska se sice většinou vyhnuli koncentračním táborům, přesto za války vytrpěli mnohá příkoří. Válečná diskriminační nařízení (jako byl např. zákaz svobodného pohybu a vstupu do měst nebo vyhláška o vysídlování romských osad dál od veřejných cest a silnic) způsobila, že Romové nemohli nadále provádět své tradiční profese. Došlo tím totiž ke zpřetrhání vazeb s neromskými sedláky, kteří jim v předválečném období poskytovali možnost výdělku včetně určité formy ochrany. Romové tak často zůstali bez práce.

Sehnat si zaměstnání bylo pro ně téměř nemožné i v poválečné době. Mnozí přišli o střechu nad hlavou, museli se schovávat v lesích nebo přežívali v rozbořených chatrčích. Řada Romů již také nechtěla žít v místech, se kterými se pojily jejich otřesné zážitky z války a která jim připomínala prožitá utrpení. Pro mnohé z nich bylo tudíž logické odstěhovat se někam pryč, kde nebudou muset potkávat tváře osob, které se k nim špatně zachovaly, a kde každý kout nebude vyvolávat nechtěné vzpomínky.

Touha po lepším životě

Romové začali odcházet do Čech hned po válce. Nejprve u nás hledali lepší živobytí Romové kočovní, záhy se přidali i ti, kteří na Slovensku již po několik generací žili usazeně na jednom místě. Zprávami, že je mnohem snadnější získat práci a bydlení v Čechách, se nechávaly zlákat další a další rodiny. K příchodu do Čech vyzývaly noviny, rozhlas nebo takzvaní náboráři vyslaní na Slovensko z továren a podniků. Stát podporoval příliv dělníků, kteří by pomohli při obnově válkou zničeného průmyslu.

Nejdřív přicházeli muži. Když se jim podařilo uchytit se v novém zaměstnání a získat odpovídající bydlení, následovali je i další příbuzní. Kroky přistěhovalců směřovaly nejčastěji do pohraničí, kde zůstaly prázdné domy po Němcích, a do větších měst, kde se začal budovat těžký průmysl a kde byl tedy velký počet dělníků zapotřebí. Romové ale našli uplatnění také v menších obcích, kde pracovali na stavbách, v kamenolomech, v cihelnách, v lese nebo v zemědělských družstvech, na stavbě silnic nebo železnic.

Problémy s ubytováním

Začátky v Čechách rozhodně nebyly snadné. Zaměstnavatelé zpočátku nepočítali s tím, že se za dělníky přistěhují i jejich ženy s dětmi a s dalšími příbuznými, a tak bylo v mnoha městech nutné vyřešit problém, kde je všechny ubytovat. Stovky těchto rodin byly nuceny přebývat v přeplněných ubytovnách s hygienicky nevyhovujícími podmínkami, v dřevěných domcích, ve sklepích nebo na volných prostranstvích v maringotkách. Romové přišli do měst z naprosto odlišného prostředí. V romských osadách ještě neznali moderní vymoženosti, jakými tehdy byla elektřina nebo kanalizace, jejich chatrče často neměly ani základní vybavení, jaké bylo v té době běžné ve vesnických chalupách. Přizpůsobení se městskému způsobu života bylo proto velmi obtížné a neobešlo se bez pohoršení a stížností ze strany Neromů, kteří jejich situaci nedokázali (nebo ani nechtěli) pochopit. Úřady se od počátku snažily Romy převychovat, a začaly se zabývat řešením tzv. cikánské otázky.

O tom, jakou taktiku vůči Romům komunistická vláda zvolila a jak tato převýchova v praxi vypadala, si přečtete v příštím čísle tohoto časopisu.

Kristýna Frydrýšková
autorska je romstika

Časová osa

1945 Konec 2. světové války
1945–1946 Odsun německého obyvatelstva z Československa
5.4.1945 Košický vládní program – Romové formálně zrovnoprávněni s ostatními občany
1947 Podle soupisu Romů žilo v Čechách a na Moravě již přes 16 tisíc Romů (drtivá většina z nich byli nově příchozí Romové ze Slovenska)

téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek