O snech a snění z pohledu psychologa

19.11.2010

Sny ve spánku

Sen je významný psychologický zážitek, který je vytvářen mozkem během spánku. Sny se většinou objevují v charakteristické spánkové fázi, která se odborně nazývá REM fáze (anglicky „rapid eye movement“ – tedy podle rychlých očních pohybů). Podle výzkumů má člověk tuto fázi během noci několikrát a zdá se mu 8–10 snů, přestože často lidé říkají, že sny nemají. Sny si lze zapamatovat ale pouze tehdy, pokud se člověk probudí v REM fázi, kdy se mu sen právě zdá. K probuzení například dojde, pokud má sen strašidelný obsah, nebo pokud nás vyruší nějaký vnější podnět, jako je třeba budík.

Mnoho lidí věří určitý význam snů, a proto se ty své snaží určitým způsobem zachytit a pak jim přidělit výklad. V historii tak vznikly speciální výkladové knihy – snáře. Z pohledu psychologa ale tyto snáře nabízejí jejich zkresleně zjednodušující a často mylné výklady. Sny vlastně představují zvláštní druh komunikace se sebou samým. Mohou ukázat na to, čemu jsme v bdělém stavu nevěnovali pozornost. Naopak věci, jimiž se zbytečně trápíme, může sen ukázat v úplně jiném světle. Sny jsou tak složitým výsledkem lidské psychiky a záleží vždy na konkrétním jedinci a jeho životní situaci, abychom mohli hledat jejich význam. Jsou tak často tématem rozhovorů blízkých lidí a také se s nimi pracuje v psychoterapii.

Zajímá-li se někdo o to, jaké má sny a proč, je vhodné pořídit si sešit na jejich zaznamenávání. Takový deník by měl ležet hned u postele a zapisovat by se do něj mělo vše, co si ze snu pamatujeme. Současně je dobré zaznamenat vše, co snícího člověka ke snu napadá a zda sen nějak odpovídá tomu, čím se člověk zrovna v daném životním období zabývá. Průběžně je vhodné si deník a záznamy v něm pročítat a hledat individuálně jejich význam.

Denní snění

Stejně významné jako sny ve spánku jsou sny, které se odehrávají ve dne s otevřenýma očima. Jsou to sny, které dávají člověku sílu a naději, aby o něco v životě usiloval. Dávají každodennímu životu určitý směr a obsah. Denní snění má určitou logiku. Nebývá nesmyslné jako často ve spánku. Snít znamená zabývat se tím, co bude. Denní sny jsou často náhražkou za skutečný nedostatek lásky, úspěchu a obdivu. Mezi takové sny může patřit stát se významným člověkem (například v oblasti sportu, hudby apod.) nebo mít spokojený rodinný život.

Denní snění je velmi příjemné a úlevné. Je-li ho však příliš, může se jednat o únikové chování a nezdravé fantazírování. Člověk, který má obavu svůj sen uskutečňovat, si ho raději hýčká v tajnosti a s nikým ho nesdílí. Součástí může být obava z neúspěchu. Chlapec se tak může například obávat oslovit dívku, která se mu líbí a chtěl by s ní navázat bližší vztah. Prospěšné ale je, dokáže-li člověk o svých snech nejen přemýšlet, ale také mluvit se svými blízkými a snažit se je uskutečnit. Chce to často hodně odvahy. Není vždy jednoduché pokusit se o to, aby se stal sen skutečností.

Může se také stát, že nějaký sen nebo přání nevyjde. Důvodů k tomu může být více – například nevhodné podmínky, nedostatečné schopnosti nebo příliš velké přání. Není ale třeba se v takovém případě hroutit. Je spíš dobré vzít si z takové zkušenosti ponaučení pro vytváření dalších snů. Pro dobrý pocit jistě pomůže, když si člověk sám sobě může říci, že pro splnění svého snu udělal vše, co bylo v jeho silách. Bez snů a ideálů by však život byl prázdný a tak je určitě dobré své sny rozvíjet a neustále upravovat podle dané životní situace.

Doporučení pro spokojený život může tedy být: „Sněte přiměřeně!“ A možná také: „Nezůstaňte jen u snění!“.

PhDr. Dana Hajná


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek