Homosexualita u Romů

11.04.2010 V tomto článku nenaleznete definici homosexuality. Budeme se zde zabývat otázkou vnímání homosexuality u Romů. Většina Romů, a především pak starší Romové, jsou přesvědčeni o tom, že homosexualita je nemoc, která se dá vyléčit. Bohužel i někteří romští homosexuálně orientovaní kluci a holky v prvním stádiu uvědomění si své odlišné orientace věří této zcela mylné představě o uzdravení. Vzhledem k tradicím a kultuře Romů je coming out (přiznání své orientace okolí) velmi komplikovaný a především velmi rozdílný od majoritní společnosti. Ale i u Romů se okolnosti coming outu liší podle toho, k jaké romské skupině homosexuál patří. V ČR totiž žijí tyto skupiny Romů: slovenští, olašští, maďarští a Sinti.

Fakt, že syn nebo dcera jsou homosexuálně orientovaní, přijmou některé romské rodiny velmi dobře. Jedná se ovšem především o rodiny integrované (rodiny, které se plně začlenily do okolní společnosti, ale přitom stále pěstují své romské tradice). Romská rodina si, jak možná víte, velice zakládá na své paťiv (úctě) a žužipen (čistotě těla i ducha) a dělá vše proto, aby nebyla ostatním pre ladž (pro ostudu). A zde je kámen úrazu. Homosexuál je brán jako ladž (ostuda) a zároveň je zařazen do škatulky „nečistých“. To v praxi znamená, že takový člověk například smí jíst jen ze zvláštního, pouze pro něj určeného nádobí. Pokud se jedná o jednorázovou návštěvu, nádobí se po něm okamžitě vyhazuje. Ocitají se tak v rámci romské rodiny ve stejné škatulce jako například hrobník, který pracuje s mrtvými. Dále jsou tito lidé (i jejich rodiny) vystavováni nekonečným posměškům a jsou lidem pre ladž. U Sintů a olašských Romů jsou gayové a lesby zpravidla vyloučeni z komunity, musí tak opustit své rodiny, kamarády a začít žít na vlastní pěst co nejdál od rodiny. Což je, jak mi jistě dáte za pravdu, velmi stresující. Málokdo proto takovému náporu odolá a opravdu začne žít jiný život. Dochází spíše k situaci, kdy homosexuálně orientovaný člověk uzavře běžné manželství a pořídí si děti, aby vyhověl požadavkům okolí.

Můj případ je z těch šťastnějších, má rodina mou orientaci přijala dobře. Znám víc takových příběhů, ale bohužel i spoustu těch, které šťastný konec neměly.

Vy jste ti, kteří můžou negativní postoj ve společnosti proti homosexualitě změnit a zkvalitnit tak život mnohým chlapcům, mužům, děvčatům i ženám s odlišnou orientací.

David Tišer

David Tišer (1984, Plzeň) studuje romistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své bakalářské práci se zabývá homosexualitou Romů v České republice. V minulém roce měl premiéru snímek Roma Boys o vztahu dvou romských chlapců, v němž hrál David hlavní roli a také spolupracoval na scénáři. Nyní je na několikaměsíční stáži v Bulharsku, kde studuje angličtinu.


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek