Otazníky kolem homosexuality

15.04.2010

Je jen jedna homosexualita?

Je třeba rozlišovat mezi homosexualitou a homosexuálním chováním. Homosexualita je volba sexuálního partnera stejného pohlaví a obvykle je to celoživotní záležitost.
Homosexuální chování je ovlivněné konkrétní situací, kdy k homosexuálnímu styku dochází například ve vězení nebo výchovných ústavech, kde jsou pouze jedinci stejného pohlaví a heterosexuální chování není možné.

Je homosexualita vrozená či získaná?

Věda dnes přináší několik různých teorií o vzniku a charakteru homosexuality. Některé výzkumy například popisují, že o sexuálním chování se rozhoduje už v době těhotenství matky. Podle jiných můžou hrát roli i psychické předpoklady a jiné faktory. Vznik homosexuality bude tedy patrně ovlivněn jak biologickým základem (lidé se tak již narodí), tak také různými společenskými faktory (výchova, společenské prostředí atd.).

Lze homosexualitu nějak léčit?

Homosexualita není nemoc a žádné prášky na ni neexistují. Existují však psychoterapeutické směry, které se léčbě věnují. Pokud přijde někdo k psychologovi s tím, že je zřejmě homosexuál, pak je velmi důležité zjistit, nakolik jde „jen“ o homosexuální fantazie (které jsou ve věku dospívání normální a vůbec nemusí být známkou homosexuality). Osobám, u nichž se potvrdí homosexualita jako neměnná sexuální orientace, pak může psycholog pomoci se s tímto zaměřením vyrovnat a přijmout je.

Co je to coming out?

Jedná se o období, kdy homosexuál prochází přijetím sebe sama, svého sexuálního zaměření. Je to také období, kdy sděluje svému okolí, kdo vlastně je. Tento čas je velmi náročný a vyžaduje značnou dávku odvahy ze strany homosexuála a také dávku tolerance a pochopení v jeho okolí. Co by měl dělat člověk, zjistí-li, že je homosexuálně orientovaný? Je třeba tuto skutečnost přijmout jako samozřejmost. O své orientaci je dobré mluvit přiměřeně – není důvod to tajit, ani vyvěšovat na nástěnku.

Co by měl dělat rodič, když mu jeho dítě řekne, že je homosexuálně orientované?

Rodič by si měl takového sdělení vážit – je vidět, že dítě k němu má velkou důvěru. Měl by si také uvědomit, že na jeho potomkovi se ani do budoucna nic nemění. Syna či dceru si v posteli s partnerem (partnerkou) představovat nemusí, ale to nemusí dělat ani rodiče heterosexuálních dě­tí.

Mají homosexuální dvojice nějaká specifika?

Pravděpodobně mnohem častěji než dvojice heterosexuální spolu žijí především proto, že spolu žít chtějí, a nikoli proto, že spolu mají děti.

Co je registrované partnerství?

Registrované partnerství je úředně stvrzený svazek dvou osob stejného pohlaví, který je v některých ohledech podobný manželství.
Homosexuálům tak dává řadu základních práv při společném životě. Bez registrovaného partnerství například lesbě, jejíž přítelkyně leží ve vážném stavu v nemocnici, lékaři nesmí sdělit informace o jejím zdravotním stavu a k přítelkyni ji nepustí. Bez uzavření registrovaného partnerství například nemá dvojice ani oficiálně společný majetek a nemohou po sobě dědit bez předem připravené závěti.

PhDr. Dana Hajná


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek