O nás

Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti.

Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti
 • vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi romskou tak i ostatní populací v celé České republice.
 • překládání cizojazyčné literatury o Romech a jiných minoritách
 • podpora vzdělávání Romů včetně zprostředkovávání stipendií nadaným romským žákům a studentům, prohlubování profesionálních znalostí zejména mladých Romů v oblasti mediální, ale i dalších
 • podpora romských tělovýchovných, kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeže.
 • podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích.
 • Podpora humanitární a charitativní činnosti mezi Romy.
 • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdružení i jednotlivce k naplňování cílů uvedených výše

Hlavní činnosti sdružení jsou zejména:

 • propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací prostřednictvím elektronických médií (internet, televize, rozhlas), pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení),
 • informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se Romů.
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů
 • spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.

téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek