O Projektu

Stránky www.romanovodori.cz, www.skola.romea.cz a časopis Romano Voďori jsou součástí komplexního projektu, jehož smyslem je vytvářet mezi dětmi a mladými lidmi přívětivé klima, které respektuje jakékoli minority a odlišnosti člověka a vnímá je naopak jako pozitivní, obohacující prvek pro společnost i každého jejího člena.

Romano voďori (v romštině romská dušička) je magazín založený na spolupráci redaktorů ze sdružení ROMEA, odborníků na různá témata a především žáků základních škol, kteří do něj budou pravidelně přispívat.

Voďori má deset základních redakcí v deseti městech České republiky, z nichž tou hlavní je redakce sídlící v 5. Základní škole Most, která se nachází přímo uprostřed sídliště Chanov. Dalšími devíti externími redakcemi jsou Masarykova ZŠ (Tanvald), ZŠ Boženy Němcové Němcové (Přerov), ZŠ (Kladruby u Stříbra), ZŠ T.G. Masaryka (Zastávka u Brna), ZŠ V Sadech (Havlíčkův Brod), ZŠ Národní (Prachatice), ZŠ M.C. Sklodowské (Jáchymov), ZŠ Studánka (Pardubice) a ZŠ Bulharská (Ostrava).

Na stránkách časopisu se budou čtenáři pravidelně setkávat s informacemi o Romech i jiných národnostních menšinách, které v České republice žijí. Dále budou moci vyměnit své nepotřebné, ale zachovalé poklady v rubrice blešák, poradit se o řešení případného problému s naší psycholožkou nebo si přečíst zkušenosti dobrovolníků z rozvojových zemí.

Každé číslo má své specifické téma, které se bude na většině jeho stránek odrážet ať už v příspěvcích z pera odborníků, tak v článcích od našich dětských redaktorů.

Časopis vychází v dvouměsíční frekvenci a je distribuován do tří set škol v rámci celé České republiky. V tiskové podobě je i volně stažitelný na těchto webových stránkách.

Další aktivity projektu

Série tří workshopů (přednášek) pro žáky 2. stupně základních škol pracuje s postoji žáků vůči různým skupinám osob. Ve školním roce 2009/2010 proběhnou diskusní, dramatické, výtvarné a zážitkové dílny, zaměřené na práci s předsudky a stereotypy žáka vůči různým skupinám osob na základě národnostní příslušnosti, sexuální orientace, náboženského vyznání, pohlaví, věku, profese, vzhledu, apod. Lektorovat budou mimo jiné zástupci z řad Romů a Vietnamců. Ve školním roce 2010/2011 bude program workshopů zaměřen na aktivní poznávání historie Romů. Součástí budou soutěže, vzpomínkové vyprávění, skupinová práce s různými zdroji informací, diskusní část a pohybové aktivity. Lektorovat budou kromě romistů zástupci z řad Romů. Ve školním roce 2011/2012 proběhnou tvůrčí workshopy, vedené mladými romskými odborníky (návrhářský, výtvarný, novinářský, herecký, apod.).

Příručka pro pedagogy o dějinách a literatuře Romů poslouží školám jako podpůrný výukový a metodický nástroj pro implementaci těchto témat do výuky, zejména do hodin dějepisu a literatury. Metodika bude navrhnuta s ohledem na podporu kritického myšlení žáků. Vyjde v roce 2011.

Semináře pro pedagogy seznámí pedagogy základních škol s vydaným materiálem a naučí, jak ho vhodně zakomponovat do výuky. Semináře proběhnou v roce 2012.

Projekt Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek